Historia parafii

PRZED ZAŁOŻENIEM PARAFII

Borzęcin Dolny jest częścią wsi Borzęcin w powiecie brzeskim. Wieś ciągnie się na przestrzeni 11 km długości od tzw. Granic – na południu po Jagniówkę – na północy. Przez środek wsi przepływa rzeka Uszwica. Borzęcin Dolny obejmuje ponad 1/4 części całego Borzęcina. Borzęcin jest wsią starożytną – rozbudowę zawdzięcza biskupowi krakowskiemu Janowi Bodzęta (Bodzanta) z rodu Porajów – Różyców, od nazwiska którego wieś wywodzi swą nazwę – początkowo Bodzantyn – później zaś Borzęcin. Mieszkańcy Borzęcina Dolnego zwani przez mieszkańców Borzęcina Górnego – Dolanami – należeli przed założeniem parafii w Borzęcinie Dolnym do Borzęcina Górnego. W XIX w. jedynym ośrodkiem kultury wsi była karczma (nie było szkoły) położona na skrzyżowaniu dróg przy tzw. Wielkiej Drodze. Tutaj wieczorami gromadzili się na pogawędki gospodarze i młodzież dorosła, to tutaj omawiano sprawy -gospodarskie- i gminne, ustalano kandydatów do Rady Gminy. Karczmę odwiedzało także wiele przejeżdżających przez miejscowość gości. W roku 1890 podczas parcelowania dworu w Borzęcinie Górnym, w wyniku starań niektórych gospodarzy m.in. Stanisława Cholewy – dziedzic ofiarował karczmę celem przeznaczenia jej na budynek szkolny. Krajowa Rada Szkolna urządziła szkołę 3 – klasową. Około 1900 roku powstało w Borzęcinie Górnym Kółko Rolnicze. Z inicjatywy Stanisława Cholewy w porozumieniu z kierownikami nowo powstałej szkoły swą działalność rozpoczęło wkrótce Kółko Rolnicze w Borzęcinie Dolnym. Gospodarze gromadzili się odtąd w niedzielę popołudniu w szkole czytywano wtedy książki i omawiano sprawy gospodarskie. Wkrótce powstała również biblioteka wyposażona w książki pisane w języku polskim, a także czasopismami rolniczymi. Zaprenumerowano m.in. „Przewodnik Kółka Rolniczego”. 

Opracował Lucjan Kołodziejski


KAPLICA W BORZĘCINIE DOLNYM (1902 R.) 


Pomysł budowy kaplicy w Borzęcinie Dolnym zrodził się na zebraniu kółka Rolniczego. Propozycję tą wysuną były kierownik szkoły: Rogoziński Józef. Zaproponował zebranym, by przy szkole wybudować kaplicę. W tym celu wybrano Komitet do zbiórki pieniędzy. W skład owego Komitetu (1911 r.) weszli:
1. Cholewa Stanisław – przewodniczący,
2. Koza Jan – zastępca przewodniczącego,
3. Mazur Stanisław – skarbnik,
4. Rogoziński Józef – sekretarz (kierownik szkoły)
Ponadto wybrano 36 członków honorowych, którzy dołączyli w skład tegoż Komitetu. Za część zebranych pieniędzy zakupiono cegłę. Budowę kaplicy przerwał wybuch I wojny światowej w roku 1914. Zgromadzone środki pieniężne i cegła – zginęły. Prace przy budowie wznowiono po wojnie w roku 1924. Ponownie wybrano Komitet budowy kaplicy w skład, którego weszli: Wolny Józef, Stanisław Cholewa, Koza Jan i Łoboda Stanisław – kierownik szkoły. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i budowę kaplicy. Prace budowlane wsparli rodacy z Ameryki. W roku 1929 po zmianie składu Komitetu ukończono budowę kaplicy i pokryto ją eternitem. Zakupiono także ołtarz. Prace Komisji przy budowie nadzorował wówczas Proboszcz parafii Borzęcin Górny. W roku 1934 mieszkańcy Borzęcina Dolnego poczynili starania w kierunku założenia stałej placówki duszpasterskiej, a tym samym o duszpasterza. 

Opracował Lucjan Kołodziejski


Opracował Lucjan Kołodziejski


BUDOWA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

3 maja 1959r. bp. Michał Blecharczyk dokonał poświęcenia fundamentów oraz wmurowania aktu fundacyjnego. Zapisano w nim m.in. „Na większą chwałę Bożą i zbawienie dusz. Roku Pańskiego 1959 dnia 3 maja w uroczystość odpustu parafialnego ku czci NMP Polski Królowej. Za pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana XXIII, rządcy diecezji Ks. Biskupa Jana Stepy i duszpasterza parafii ks. Proboszcza Stefana Motyki, Jego Ekscelencja ks. Bp. Michał Blecharczyk poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego w Borzęcinie Dolnym, przy udziale duchowieństwa… Na pamiątkę tego niniejszy dokument  umieszczamy w fundamentach tej świątyni. W Borzęcinie Dolnym, dnia 3 maja 1959r.” Podpisy: ks. bp. Michał Blecharczyk, ks. dziekan Jakub Opacki, ks. proboszcz Stefan Motyka.

Opracował Lucjan Kołodziejski


KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Konsekracja kościoła przez ks. bpa. Jana Obłąka 3 maj 1962 r.

Kościół został konsekrowany 3 maja 1962 r. przez rodaka, sufragana warmińskiego bpa Jana Obłąka. Ołtarz boczny Najświętszej Marii Panny ufundowała do świątyni Rozalia. Stolarz, a  ołtarz Pana Jezusa Dobrego Pasterza Andrzej Mazur. W 1975 r. zakupiono do kościoła nowe organy, w 1980 r. dach świątyni pokryto blachą miedzianą, a 4 lata później wykonano polichromię.


Opracował Lucjan Kołodziejski


Dzwonnica      

Pierwotnie funkcję dzwonnicy pełniła niewielka sygnaturka, umieszczona na wieżyczce kaplicy. Drewnianą dzwonnicę (drugą z kolei) wzniesiono w 1955 r. Obecna dzwonnica wybudowana została w latach 1976 – 1978 r. W roku 1989 Ks. Zbigniew Smajdor, pełniąc funkcję proboszcza, zamówił 3 dzwony w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

Opracował Lucjan KołodziejskiPlebania

      Pierwszą plebanię wzniesiono w 1932 r. Po wybudowaniu kościoła podjęto decyzję o postawieniu nowej plebanii. Prace rozpoczęto  1969 r. Najpierw rozebrano stare budynki, w tym samym roku wykonano fundamenty.  W 1970 r. plebanię w stanie surowym przykryto dachem. Boże Narodzenie 1971 r. świętowano już w nowym budynku. Kolejni proboszczowie wraz z parafianami kilkakrotnie remontowali i unowocześniali  pomieszczenia mieszkalne i otoczenie plebanii. W 2014 r., wykonano termoizolację budynku oraz położono nową elewację.

Opracował Lucjan Kołodziejski


Dom Parafialny

     W latach 1936-1939  wybudowano w stanie surowym Dom Katolicki. W domu tym mieszkał organista Stanisław Leda wraz z rodziną. W latach 1953-2007 przebywały w nim SS Albertynki Posługujące Ubogim. Podczas budowy kościoła parafialnego, w latach 1958-1962, w Domu Katolickim znajdowała się tymczasowa kaplica. Po usunięciu religii ze szkół, w latach 1961-1990, w jednej z sal odbywała się katechizacja uczniów Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.

Opracował Lucjan Kołodziejski


     80 Lat Parafii

W 2016 r. parafia obchodziła 80-lecie swojego istnienia. Trwałym śladem tego jubileuszu jest nowy ołtarz główny wraz ze znajdującą się w nim kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jego wykonanie to dowód żywej wiary tutejszej wspólnoty parafialnej, a także hojności sponsorów. Uroczystego poświęcenia ołtarza dokonał bp Andrzej Jeż 3 maja 2016 r.     

Opracował Lucjan Kołodziejski


Dożynki parafialne 15 sierpnia 2016 r.        

   Lucjan Kołodziejski

Po objęciu funkcji proboszcza parafii w 2008 r. ks. Marek Obrzut wprowadził zwyczaj tzw. dożynek parafialnych czyli dziękczynienia Panu Bogu za plony i opiekę nad naszą parafią od nieszczęść. Ich integralną częścią są wieńce dożynkowe oraz poczęstunek przez starostów dożynkowych zebranych na mszy św. chlebem upieczonym z zebranego ziarna. Piękne wieńce wykonywane są przez wiele dni w domach przez kobiety. Pomagają im w tym mężowie i dzieci. Praca wymaga cierpliwości i dokładności. Na zdjęciach księża: ks. M. Obrzut, ks. dyr. Kamieński i ks. A. Pecka.

fot. Lucjan KołodziejskiKaplica Miłosierdzia Bożego

     W latach 2017-2018 w bocznej kaplicy powstała Kaplica Bożego Miłosierdzia. Jej powstanie było możliwe dzięki m.in. dużemu zaangażowaniu Jana Krajewskiego.

Opracował Lucjan Kołodziejski


Posadzka

W 2019 r. na posadzce kościoła ułożono nowe płyty granitowe, było to zasługą Krzysztofa Czerwińskiego, bardzo życzliwego naszej parafii dobrodzieja.    

Opracował Lucjan Kołodziejski