Duszpasterze

Proboszczowie

Ks. Prałat Marek Obrzut , urodził się w 1961r., w Paszynie. Studiował w WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1986r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz posługiwał w Męcinie, Ujanowicach i Pilźnie. W latach 2003-2008 pełnił obowiązki proboszcza w Zwierniku. Od 2008r. jest proboszczem w tutejszej parafii, w 2014r. został kanonikiem  honorowym kolegiaty św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.


Ks. Jan Pytka, urodził się w 1945r. Studiował w WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1971r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. W latach 1984 – 2006 był proboszczem w parafii Stara Jaszcząbka, w latach 2006 – 2008 w parafii Borzecin Dolny, w latach 2008 – 2011 był administratorem parafii Młyńczyska, obecnie jest rezydentem w Lisiej Górze.


Ks. Kanonik Zbigniew Smajdor, urodził się w 1955r. w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Studiował w WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1980r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował w Borzęcinie Górnym i Bochni. Od 1987r. był katechetą w Borzęcinie Dolnym, a w latach 1989 – 2006 pełnił tu obowiązki proboszcza. W 2001r. mianowany został dziekanem dekanatu Radłów. Od 2006r. sprawował funkcję proboszcza w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Zmarł w 2017r. pochowany na cmentarzu w Dobrej.


Ks. Kanonik Stanisław Wach, urodził się w 1931r. w Janowicach. Studiował w WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Jana Stepy. Jako wikariusz pracował w Laskowej, Nowym Sączu i Przecławiu w latach 1959 -1963. W latach 1963 – 1989 był proboszczem w tutejszej parafii. Ostatnie lata życia spędził w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 27 Listopada 2001r. pochowany został w rodzinnej miejscowości.


Ks. Prałat Stefan Motyka, urodził się 24 Listopada 1905r. Studiował w WSD w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Leona Wałęgi. W latach 1930 – 1934 posługiwał jako wikariusz w Ropczycach. 12 stycznia 1935r. przybył do Borzecina Dolnego i objął funkcję administratora parafii. 3 maja 1936r., mianowany został proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym. 28 grudnia 1942r. otrzymał tytuł kanonika. Był budowniczym kościoła parafialnego. Obowiązki proboszcza pełnił do 31 lipca 1963r., pozostał w parafii jako rezydent. Zmarł 24 marca 1993r. podczas przygotowania do porannej mszy św. 


Kapłani pochodzący z terenu parafii Borzęcin Dolny

Aleksander Rogóż 1890 – 1966

Piotr Szafraniec 1895 – 1948

Bp Jan Obłąk 1913 – 1988

Bronisław Musiał 1911 – 1973

Tadeusz Obłąk 1922 – 2006

Franciszek Oleksy 1930 – 1989

Piotr Władysław Prus 1936 – 2011

Stanisław Prorok 1943 –

Jerzy Czuj 1963- …

Stanisław Oleksy 1919 – 2010

Opisy zaczerpnięto z książki Lucjana Kołodziejskiego „80 Lat Parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym 1936-2016