Kancelaria

Czynna codziennie po mszy św. rannej do godz. 07:30

Narzeczeni w soboty od godz. 08:00 – 09:00