Z życia Kościoła

Bierzmowanie

Bp Stanisław Salaterski w dniu 9 maja w parafii Borzęcin Dolny udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży  z par. w Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym i Bielczy.


3 maj Odpust Parafialny  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski


WIELKANOC

Triduum Paschalne, (z łac. triduum – Trzy Dni) triduum paschalne – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Błogosławieństwo pokarmów w Wielka Sobotę.Niedziela Palmowa 02-04-2023 r.

Niedziela Palmowa była jednocześnie zakończeniem Rekolekcji Parafialnych, kazanie na zakończenie rekolekcji wygłosił o. Andrzej Kiełbasa CSsR .

Skrót CSsR – Jest to hasło zgromadzenia redemptorystów, którym się kieruje; pochodzi z Psalmu 130. To skrót łacińskiej nazwy zgromadzenia redemptorystów, czyli “Congregatio Sanctissimi Redemptoris” (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela).


W dniu 15 stycznia 2023 r w Kościele Parafialnym odbył się koncert Kolęd i Pastorałek oraz Jasełka na które zaprosił:


Trzech Króli 2023

Objawienie Pańskie lub Epifania (gr. Objawienie, ukazanie się), to chrześcijańska uroczystość obchodzona na cześć objawienia się Boga człowiekowi, obecności Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga.

Zwyczajowo na drzwiach katolickich domów piszemy kredą C†M†B lub K†M†B z datą bieżącego roku. Obie formy są poprawne. Zwyczaj upowszechnił się w XVIII w. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), a według św. Augustyna Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu).


Mikołaj 04-12-2022r.Dzień chorych

W dniu 28-09-2022 w Naszej parafii było nabożeństwo dla chorych, uroczystej Mszy świętej przewodniczył i wygłosił słowo Boże Ks. Józef Głowa emerytowany proboszcz z parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Mystkowie


Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość kościelna Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, obchodzona już w V w., w Polsce znane jest przede wszystkim jako święto Matki Boskiej Zielnej – patronki płodów ziemi: zbóż, owoców, warzyw, ziół i kwiatów..


Święto Bożego Ciała


Odpust parafialny

3 maja w Naszej Parafii Odpust na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w uroczystej Sumie Odpustowej koncelebrowanej przewodniczył Ks. prof. Waldemar Graczyk, oraz wygłosił Słowo Boże nawiązując do ślubów Jasnogórskich z 26 sierpnia 1956 r., jak i ślubów lwowskich Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 r.


Wielkanoc 2022


Poświęcenie pokarmów, Wielka Sobota, 16.04.2022 r.

fot. Lucjan Kołodziejski


Niedziela Palmowa 10-04-2022 r.


Jasełka 30-01-2022 r.

W dniu 30 stycznia 2022 r. w Kościele Parafialnym Borzęcin Dolny odbył się występ dzieci z przedszkola z Jasełkami oraz koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Borzęckich Słowików. Organizatorzy: Zespół  Szkolno – Przedszkolny im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym, Gminny  Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym. Na zakończenie podziękowanie za piękny koncert w imieniu Parafii na ręce Pani dyr. Szkoły Cecylii Czaja złożył ks. proboszcz Marek Obrzut.    


Kolędnicy misyjni

 To przedsięwzięcie, które w diecezji tarnowskiej realizowane jest od 1993 roku. To małe grupy dziecięce lub młodzieżowe składające się przeważnie z pięciu osób, które w okresie Bożego Narodzenia odwiedzają parafian w ich domach i mieszkaniach. W Naszej parafii Kolędnicy po Mszach św. wystąpili z przedstawieniem misyjnym, w związku z panująca pandemią i nie chodzili po domach.


Misje św.

W dniach 24 – 31 październik.2021 r. odbyły się Misje parafialne, które to głosił  ks. Misjonarz Andrzej Kiełbasa – Redemptorysta


Poświęcenie organów

Arcybiskup Henryk Nowacki 10 października 2021 r. dokonał błogosławieństwa organów. Pobłogosławił także tablicę pamiątkową wykonaną na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i poświęcił obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, umieszczone na zewnątrz kościoła.


Niedziela Różańcowa


Poświęcenie krzyża w Borzęcinie Dolnym – Przymiarkach

W dniu 14 września 2021 r. o godz. 18-ej  w Borzęcinie Dolnym – Przymiarki odbyło się poświecenie krzyża upamiętniającego ofiary czerwonki z połowy XIX w. odnowionego staraniem Ireneusza Kani z Krakowa, w miejscu gdzie, ok. 200 m za domami Przymiarek, przez około 130 lat stał dębowy krzyż który jednak z biegiem lat uległ zniszczeniu, poświęcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii, ks. Marek Obrzut.